Förbättra bostadsrättslagen !

Jag tillhör dem som vill se långsiktiga lösningarproblemen (till skillnad från dem som tycker det är en lösning att flytta till en annan förening och hoppas att den är bättre).

Det är ett misstag av lagstiftarna att tro att självsanering fungerar bara för att en BRF är en ekonomisk förening och att den är "demokratisk" med majoritetsbeslut. Ett stort problem är att majoriteten har inte alltid rätt.
Jag vill i det sammanhanget hävda att det kan finnas en poäng med att "hänga ut sin förening" mer eller mindre offentligt eftersom det kan vara näst intill hopplöst att på något annat sätt eliminera personer från ett styrelseuppdrag som de definitivt inte förtjänar.
Om man försöker kommunicera direkt till medlemmarna (dvs för att försöka tillämpa självsanering inom föreningen och utan att hänga ut föreningen på internet eller i massmedia) så kan man upptäcka att ingen medlem verkar vilja veta något.
När jag delade ut lappar i medlemmarnas brevlådor var det endast en av 58 som ville veta mer om vad det handlade om.
Med en sådan exceptionell brist på respons ska inte medlemmar bli förvånade om någon förbannad medlem hänger ut föreningen offentligt.

När det gäller granskningen av en förenings styrelse så kanske den genomsnittlige medlemmen tror att revisorn utför något arbete, men jag råkar veta att min föreningens dåvarande styrelse hade inte granskats av en revisor under 19,5 månader !
Jag tror dock att många medlemmar gärna vill att revisionsberättelsen ska vara "ren" eftersom en ren revisionsberättelse signalerar en bra förening.

Bristen på konsekvenser (straff) är också ett problem och bidrar till laglöshet. Det blir lätt vilda västern som råder när olämpliga personer sitter i styrelsen och vet att de kan komma undan det mesta och strunta i lagen. Ett exempel är den tandlösa lagen om styrelseprotokoll. Min förenings stämmoprotokoll från extrastämman 2013 delades inte ut innan deadline för att klandra stämman passerades !

Den ekonomiska planen är ett spel för galleriet. Den fyller en funktion t.ex. vid en ombildning genom att den ekonomiska planen skapar en falsk känsla av trygghet för hyresgästerna vid ombildningen.
När en förening väl är bildad så har en styrelse stora möjligheter att driva igenom nästan vad de vill och kan strunta i den ekonomiska planen. När min förenings dåvarande styrelse ville driva igenom sitt förslag (till fönsterbyte) på en årsstämma (2012) respekterades inte icke-närvarande medlemmars rättigheter att erhålla en kallelse med tillfredsställande beslutsunderlag. Istället fungerade stämmoprotokollet som ett effektivt sätt att skapa opinion mot den medlem som opponerade sig (dvs undertecknad) på årsstämman, genom att utelämna medlemmens argumentation i stämmoprotokollet.

/ Tomas

 

 

Nyckelord/sökord för sökmotorer:
passiv mobbing aktiv mobbning omvandla från hyresrätt till bostadsrätt dysfunktionell bostadsrättsförening Brf småpåve lillpåve småpåvar lillpåvar likgiltiga passiva medlemmar likgiltigt passivt principlöst medlemskollektiv utan civilkurage kreti och pleti oengagerade principlösa bryr sig inte bostadsrättsomvandlingar oengagerad bristande engagemang medlemskollektivet bostadsrättsomvandla oseriös falsk styrelse förtal förtalande styrelsen förtalar ljuger ljög styrelseordförande lögn lögnen styrelseordföranden förtalade föreningsmedlem mobbad ensam medlem mobbade enskild medlem förtroendevald ledamot mobba förtroendevalda ledamöter mobbar suppleant suppleanter bostadsrättsomvandling oansvarigt beteende oansvarig styrelseledamot oansvariga styrelseledamöter förtjänar inte fortsatt förnyat förtroende årsstämman föreningstämma föreningstämman omvandling föreningsstämma föreningsstämman stoppa omvandlingar till bostadsrätter från hyresrätter stockholms län stockholm granskande journalistik

Free Web Hosting